Formy prawne prowadzenia firmy w Hiszpanii

23 Sty

Formy prawne prowadzenia firmy w Hiszpanii

Hiszpania to jeden z tych rynków europejskich, na którym działalność gospodarczą chętnie rozpoczynają polscy przedsiębiorcy. Wiąże się to z wieloma czynnikami, począwszy od prostego i przejrzystego systemu podatkowego, podobnej sytuacji gospodarczą kraju, przez wielkość Hiszpanii, która jest stosunkowo dużym rynkiem zbytu, aż po traktowanie tego kraju jako punktu wyjściowego do dalszej ekspansji na rynki hiszpańskojęzyczne.

Dla osób, które chciałyby podjąć działalność gospodarczą w Hiszpanii tamtejsze prawa oferuje wiele form, które pozwalają na prowadzenie własnej firmy. Cały proces rejestracji firmy może potrwać od 6 do 8 tygodni, natomiast po założeniu firmy, te z nich, w których występuje jeden wspólnik mają więcej obowiązków informacyjnych, dlatego dobrze jest w Hiszpanii działać razem z drugą osobą.

Przedsiębiorcy czy przyszli przedsiębiorcy nie muszą sami zajmować się wszystkimi formalnościami, bowiem istnieją na polskim rynku firmy, które pomagają w założeniu firmy w Hiszpanii oraz w późniejszym prowadzeniu księgowości, rozliczaniem podatków, itp., przykład takiej firmy można znaleźć na stronie – http://biuroksiegowewhiszpanii.pl/uslugi-podatkowe/

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w Hiszpanii muszą zarejestrować swoją firmę w REA, czyli hiszpańskim odpowiedniku polskiego KRS – u. Rozpoczynając działalność gospodarczą firmy mają do wyboru kilka form prawnych:

  • Spółkę akcyjną nazywaną po hiszpańsku Sociedad Anonima (skóry brzmi tak samo jak w języku polskim czyli: S.A). Podobnie jak w Polsce, w Hiszpanii również organami przewodnimi takiej spółki są zgromadzenie akcjonariuszy oraz zarząd, kapitał początkowy musi wynosić przynajmniej 60 102 euro.

  • Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która w języku hiszpańskim nosi nazwę mSociedad de Responsabilidad Limitada (jej skrót to S.L)

  • Nową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, jest to właściwa dla hiszpańskiego systemu prawnego spółka, której nazwa to Sociedad Limitada de Nueva Empresa, zaś w postaci skrótu oznaczana jest jako S. L. N. E. Spółkę tę można zarejestorwać wciągu 48 godzin od momentu podpisania umowy spółki, jej udziałowcami mogą być wyłącznie osoby fizyczne, a kapitał początkowy powinien wynosić od 3012 do 120 202 euro.

  • Spółkę Europejską nazywaną w hiszpańskiej części Półwyspu Iberyjskiego Societas Europaea (ze skrótem S.E). Ta forma prawna powstaje w wyniku przekształcenia osób prawnych, które już wcześniej istniały i działały na terenie Hiszpanii.