Przetarg – najważniejsze informacje

28 Sie

Przetarg – najważniejsze informacje

Przetarg to jedna z form pozyskiwania klientów, w niektórych branżach bywa to wręcz główne źródło klientów i zarazem dochodu. W innych okazjonalnie zdarzają się przetargi, jednak zwycięstwo w tego typu konkursie daje firmie gwarancję intratnej współpracy, dlatego tez wiele przedsiębiorstw chętnie bierze udział w przetargu, jednak zwycięstwo w nim, wcale nie jest takie łatwe, dlatego poniżej prezentujemy kilka elementów, na które należy zwrócić uwagę przystępując do postępowania przetargowego.

Przetarg to rodzaj konkursu, który może zostać zorganizowany przez podmiot gospodarczy lub organ administracji publicznej. W przypadku, gdy przetarg organizowany jest przez organ państwowy postępowanie odbywa się na zasadach określonych w prawie zamówień publicznych. Celem organizacji przetargu jest wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie określonych w przetargu usług lub na dostarczenie danych towarów. Przetarg może mieć charakter ograniczony, kiedy zapytania kierowane są wyłącznie do firm spełniających określone kryteria lub nieograniczony, gdy ogłoszenie przetargowe jest ogólnodostępne i każda firma może wziąć w nim udział.

Często zdarza się, że na etapie postępowania przetargowego od oferentów wymagane są gwarancje, takie jak gwarancja ubezpieczeniowa zwrotu zaliczki (więcej na ten tema na stronie – http://gwarancjeprzetargowe.pl/gwarancja-ubezpieczeniowa-zwrotu-zaliczki/), gwarancja ubezpieczeniowa usunięcia wad i usterek czy gwarancja wadialna.

Najczęściej w przetargach wymagane są nie tylko gwarancje takie jak gwarancja ubezpieczeniowa zwrotu zaliczki, ale także konieczne jest wniesienie wadium. Wadium jest to kwota, najczęściej stanowiąca 0,5% do 3% wartości całego zamówienia, jaką musi wpłacić oferent na konto organizatora przetargu lub oddać w depozyt sądowy, kwota ta stanowi zabezpieczenie, że oferent nie wycofa się ze swojej oferty oraz, że nie zmieni jej warunków. W razie gdyby z winy oferenta złożona przez niego oferta stała się nieważna wadium przechodzi na rzecz organizatora przetargu.

Jak widać postępowanie przetargowe wiąże się z koniecznością dopełnienia licznych formalności oraz wymogów jakie stawiają firmy organizujące przetargi przed oferentami. Wśród takich wymogów mogą znaleźć się również takie jak: obecność na rynku przez określoną liczbę lat, portfolio klientów z tej samej branży, z której jest organizator przetargu czy wielkość firmy powyżej 25 pracowników. Nie wszystkie przetargi są obostrzone takimi wymogami, ale mogą się one pojawić.