Biznes w Polsce

Prowadząc biznes w Polsce należy zwrócić uwagę na kilka istotnych elementów: przepisy prawa, w tym szczególnie na przepisy ustawy o rachunkowości oraz przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej; sposoby pozyskiwania funduszy czy metod zarządczych w biznesie.

Przepisy prawa

Zakładając własną firmę należy wybrać formę prowadzenia działalności gospodarczej, od formy prawnej, którą wybierze przedsiębiorca będą zależały jego dalsze obowiązki. W tym między innymi kwestie prowadzenia ksiąg rachunkowych czy też możliwość (lub brak możliwości) korzystania z uproszczonej księgowości. Ponadto należy zapoznać się z przepisami prawa pracy, w przypadku gdy firma będzie zatrudniała pracowników oraz z przepisami dotyczącymi podpisywania umów z partnerami biznesowymi, czy klientami. Należy także na bieżąco śledzić zmiany w przepisach prawa oraz to jaki owe zmiany będą miały wpływ na rozliczenia firmy.

Pozyskiwanie funduszy

Prowadzenie działalności gospodarczej łączy się z podejmowaniem różnorodnych inwestycji, na wiele z nich potrzebne są jednak środki finansowe. Jeśli firma nie chce angażować własnych środków musi poszukiwać alternatywnych źródeł finansowania, takich jak kredyty bankowe, fundusze z programów unijnych, fundusze venture capital i inne tego typu metody.

Sprawne zarządzanie

Zarządzanie to termin niezwykle obszerny, w którym zawiera się wiele obszarów funkcjonowania firmy, od kwestii finansowych, przez kwestie organizacyjne, aż po zarządzanie personelem. Ciągłe kształcenie się w tym kierunku jest warunkiem rozwoju firmy i skutecznego prowadzenia biznesu w Polsce.

Otoczenie biznesowe

Firmy działają w pewnym otoczeniu biznesowym, na owo otoczenie składają się zarówno firmy konkurencyjne, dostawcy, odbiorcy, jak i instytucje otoczenia biznesu (inkubatory przedsiębiorczości, centra innowacyjności, itp.). Duże znaczenie w kreowaniu rzeczywistości biznesowej ma również polityka samorządu terytorialnego oraz polityka władz państwowych.