Wykorzystaj swoje atuty i zbuduj przewagę rynkową

4 Lip

Wykorzystaj swoje atuty i zbuduj przewagę rynkową

Każda firma dąży do zysku, to główny cel działania każdego przedsiębiorstwa, aby go zrealizować konieczne jest osiąganie coraz silniejszej pozycji na rynku i budowanie przewagi nad innymi przedsiębiorstwami. W różnych branżach różne firmy przyjmują inne strategie dla osiągnięcia tego celu. Oto kilka przykładów firmy z różnych branż oraz ich sposobów na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej w swojej dziedzinie.

Fuzje i przejęcia w branży bankowej

Na polskim rynku do tej pory istniało wiele małych i większych banków. Jednak silniejsze z nich zaczęły dążyć do osiągnięcia przewagi rynkowej poprzez fuzje i wchłanianie innych banków. Bank to takiej fuzji wykorzystuje efekt skali i jest w stanie zaproponować swoim klientom korzystniejsze warunki, niż mogą zaoferować mniejsze banki. W ten sposób dochodzi właśnie do budowania przewagi konkurencyjnej na polskim rynku bankowym. Przykładami takich przejęć była fuzja Santandera z bankiem Zachodni WBK w 2011 r., przejęcie Nordeii przez PKO BP w 2014 r., przecięcie banku Meritum przez Alior Bank w 2015 r., czy ostanie przejęcie z 2018 r. kiedy to BGŻ BNP Paribas przejął Raiffeisena.

Poszerzanie pakietu usług w branży outsourcingowej

Branża outsourcingu usług dąży do zapewnienie swoim klientom jak najszerszego pakietu usług, który zapewni obsługę danej firmy w pełnym zakresie, w zależności od tego w jakiej branży działa firma. Można zatem spotkać firmy IT, które jednocześnie naprawiają sprzęt i administrują siecią wewnętrzną firmy, można spotkać firmy sprzątające zajmujące się także utrzymaniem zieleni, czy wreszcie biura księgowe, które nie tylko obsługują firmy na polskim, ale także zagranicznych rynka – zobacz więcej.

Tworzenie wartości dodanej dla klientów

Inne firmy aby zyskać przewagę rynkową decydują się zamiast na poszerzenia oferty dawać swoim klientom jakieś dodatkowe korzyści, które przekonają ich do korzystania właśnie z tego a nie innego produktu czy usługi. Przykładem jest tutaj branża dóbr luksusowych – korzystanie z tego typu produktów to nie tylko funkcjonalność czy zaspokajanie podstawowych potrzeb, ale także prestiż. Umiejętne tworzenie wartości dodanej na rynku dóbr luksusowych decyduje o być, albo nie być danej marki.

Jak widać firmy mają wiele różnorodnych strategii, które mają zapewnić im przewagę rynkową. Taka przewaga daje bowiem możliwość kreowania trendów na rynku oraz zapewnia silną pozycję i stanowi gwarancję sukcesu. Jednak należy zaznaczyć, że o taką pozycję należy dbać i ciągle się o nią starać – konkurencja nie śpi!