Wypadek przy pracy: kto wypłaca odszkodowanie?

wypadek praca 21 Sty

Wypadek przy pracy: kto wypłaca odszkodowanie?

Wypadek może zdarzyć się w każdej życiowej sytuacji: w domu, szkole, na drodze czy w pracy. Szczególną kategorią wśród wymienionych jest wypadek w pracy.

Odszkodowania i świadczenia uzyskiwane z tego tytułu mogą być wypłacane przez kilka podmiotów a ich zakres jest stosunkowo szeroki. Niestety ubezpieczyciele często dążą do minimalizowania i ujmowania powagi wypadków, aby wypłacać mniejsze odszkodowania. Z tej przyczyny jeśli pojawią się wątpliwości, co do wysokości wypłaconego odszkodowania warto zwrócić się z prośbą o poradę do kancelarii specjalizującej się w zagadnieniach odszkodowań, takiej jak www.armedlaw.pl.

Po pierwsze nie dopuścić do wypadku

W interesie pracodawcy jest dbanie o warunki pracy, tak by pracownicy nie ulegali wypadkom. Dla samych pracowników ta kwestia także powinna być ważna ponieważ wypadek niesie ze sobą zawsze ból fizyczny, a nierzadko także dyskomfort psychiczny, wiąże się z leczeniem a niekiedy także rehabilitacją. Nie tylko zdrowy rozsądek nakazuje pracodawcom dbać o bezpieczeństwo w zakładzie pracy, nakaz ten jest także wynikiem obowiązujących przepisów prawa. W myśl prawa pracy pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia niezbędnych dla bezpieczeństwa pracowników warunków. Na pracodawcy ciąży także obowiązek przeprowadzenia szkoleń z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny pracy, a także szkoleń stanowiskowych. Jeśli wymaga tego branża, w której działa firma pracownik powinien także otrzymać odzież ochronną oraz odpowiednie obuwie. Konieczność zachowania bezpieczeństwa jest także wymuszona prawem na pracowniku, który powinien znać przepisy BHP, pracę wykonywać sumiennie i bezpiecznie. Przed przystąpieniem do wykonywania zadań powinien sprawdzić stanowisko pracy i wszystkie maszyny. Jeśli zauważy uszkodzenia musi zgłosić je odpowiedniej osobie oraz może, a nawet musi odmówić wykonywania obowiązków, które zagrażają jego zdrowiu i życiu.

Jeśli dojdzie do wypadku

Mimo jasnych przepisów, wypadki w pracy nadal się zdarzają. Jeśli do nich dojdzie należy poinformować o tym właściciela i reprezentanta firmy. Robi to osoba poszkodowana, o ile jest do tego zdolna. Odzyskiwanie odszkodowania za wypadek przy pracy, to de facto złożenie odpowiedniego wniosku wraz z całą dokumentacją w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, bowiem to właśnie ta instytucja wypłaca odszkodowanie oraz inne należne świadczenia osobom zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę i umowę zlecenie. Jednak to nie jedyne odszkodowanie, jakie może uzyskać poszkodowany. Jeśli jest on objęty grupowym ubezpieczeniem w firmie, to w razie wypadku także ma prawo do odszkodowania. Także w niektórych przypadkach pracownik może się domagać odszkodowania od przedsiębiorstwa nawet jeśli wcześniej otrzymał odszkodowanie z ZUS i innych ubezpieczycieli. Jak to zrobić doradzą prawnicy z www.armedlaw.pl. Najogólniej rzecz ujmując jeśli obrażenia doznane przez pracownika sprawiły, że odczuwał on duży dyskomfort i upokorzenie, pracownik może domagać się od pracodawcy dodatkowego odszkodowania.